Zpět do obchodu

Registrace

Novinky

Archetypy muže podle K. G. Junga-výklad Petr Král

Archetypy muže. Cesta jak poznat sám sebe.

 “V každém muži existuji čtyři rokující bytosti (archetypy) sedících okolo jeho ohně života. Každý z nich představuje jednu základní mužskou vlastnost. Cílem vedoucí k naplnění je jejich dynamická a harmonická rovnováha. Ta přináší muži uvážlivost, střídmost, stabilitu, rozhodnost a vytrvalost. Pokud to tak není, přichází rozčarování a nespokojenost. Muž je požehnán, pokud u jeho ohně života převládne král. Ač je král jeden ze čtyř, přesto má schopnost bojovníka, milovníka a mága (kouzelníka) integrovat a zastřešit. Právě pro tuto vlastnost je králem. Cesta k této proměně je nelehká, ale má cenu se o ní snažit.  V takovém případě žije muž naplněný život. 

Každému muži namíchala existence jiný poměr těchto archetypů (obsahů). Proč to tak je ví jen samotná existence . Hodnocení jejího záměru není naší věcí. Je ale jen na nás, jak s tím naložíme".

Petr Král - lektor a průvodce Cestou muže, cestou k celistvosti.

Archetypy muže

Král 

Král je centrem svého světa (je v jeho středu). Má silnou vnitřní rovnováhu a nenarušitelnou integritu. Král byl vždy považován za spojku mezi nebem a zemí.  Má v sobě sílu, která centralizuje a vytváří řád z chaosu. Král je vyrovnaný, rozhodný, spravuje impérium, které je mu svěřeno jako sám sebe. Jeho já je nahrazeno Já obsahující celek. Zajišťuje, aby řád, který nastoluje, platil pro všechny. Je nesobecký. V jeho říši se dá dobře žít, podporuje a inspiruje ostatní, nechává za sebou odkaz. Jeho skutečné jméno se rozplynulo, jeho já neexistuje. Nad králem nelze zvítězit, neboť nebojuje. Zklidňuje, je nezpochybnitelný. Vidí slabosti a přednosti, nedostatek i talent. Je pevný a laskavý. Vede, nežárlí, je sám svojí cenou. Král je nositel, nic není jeho.

Stinné stránky krále:  tyran a slaboch, ego, nenasytnost a chamtivost. Zůstává tak jen sám sebou.

Bojovník

Bojovník dokáže použít svojí sílu i agresi, a nestydí se za to. Má vytyčený smysl života a ví, jaký má jeho existence na tomto světě význam. Pracuje se strachem. Přijal smrt. K dosažení vyššího cíle je někdy boj nutný. Krom toho vládne vnitřním klidem, rozvážností ale i rozhodností. Díky těmto vlastnostem nakládá rozvážně se svojí ničivou sílu. Bojovník zvítězil, protože musel. Nestaví se na odiv. Ovládá své emoce, nenechá se pohltit strachem nebo zastrašit nepřítelem. Bojovník uznání nepotřebuje, slouží někomu nebo něčemu, co je větší než on sám. Bojovník ví, že nejvyšší forma vítězství je vítězství bez boje. Bojovník používá i jiné metody než fyzický boj jako například Mahátma Gándhí.

Stinné stránky bojovníka:

způsobují jen zmar a hájí vlastní zájmy, vidíme kolem sebe často. Stínový sadista se odpojí od emocí a ničí hlava nehlava, cokoli mu přijde do cesty, včetně těch nejzranitelnějších a nevinných.  Slaboch, masochista.

Mág/ kouzelník

Mág/ Kouzelník a mág je přemýšlivý, hloubavý, tajnůstkář, hluboké vědění. Rozumí spojení mezi světem spirituálním, lidským a přírodou. Je vědcem.

Stinné stránky mága/ bojovníka:

manipulátor, využívá všechny své znalosti ve jménu své chamtivosti, podvádí a okrádá. Tvůrci reklam. Neuro marketing. 

Milovník 

Milovník obsahuje všechny typy lásky. Lásku k ženě, rodinnou, přátelskou, lásku k lidem obecně, věcem a jeho hodnotám,  k životu samotnému. Přináší tvořivost, nápady, inspirace a smysl života. Spříznění a propojení duší. Cítí život. Lásku i smrt. Šťavnatost života. Slzy lásky a odpuštění. Projevuje emoce. 

Stinné stránky milovníka:

nenasytnost, vášeň, honba za láskou, sexem, nic ho nenaplní, stává se závislým, je opojen dopaminový vlnami. Přináší nenávist.  Konzumuje požitky života nadmíru, konzumuje tím sám sebe.

1 položek celkem
Zpět do obchodu